Sanat On Oy

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus on kunnan sosiaalitoimesta haettavaa sopeutumisvalmennusta. Sitä myönnetään lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia joko puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä. Kommunikaatio-ohjaus voi sisältää viittomakommunikaation opetusta, kuvakommunikaation, piirroskommunikaation tai jonkin muun AAC-menetelmän ohjausta sekä kommunikointimateriaalin valmistusta. Kommunikaatio-ohjaukseen voivat osallistua päätöksen saaneen henkilön lähipiiriin kuuluvat ihmiset.

Kommunikaatio-ohjaus toteutetaan aina asiakkaan tai ohjattavan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti yhteistyössä puheterapeutin, lähiympäristön ja kuntouttavan yksikön kanssa.

Kommunikaatio-ohjauksella mahdollistetaan puhevammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle osallisuus ja vaikuttamisen keinot omassa arkiympäristössään.