Sanat On Oy

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus on kunnan sosiaalitoimesta haettavaa sopeutumisvalmennusta. Sitä myönnetään lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on vaikeuksia joko puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä. Kommunikaatio-ohjaus voi sisältää viittomakommunikaation opetusta, kuvakommunikaation, piirroskommunikaation tai jonkin muun AAC-menetelmän ohjausta sekä kommunikointimateriaalin valmistusta. Ohjauksen tavoitteet määritetellään yhdessä asiakkaan, hänen lähipiirinsä, kuntouttavan puheterapeutin ja/tai kuntoutuksesta vastaavan yksikön kanssa. Kommunikaatio-ohjaukseen voivat osallistua päätöksen saaneen henkilön lähipiiriin kuuluvat ihmiset kotona, päivähoidossa, koulussa tai asumispalveluyksikössä.

 

Kommunikaatio-ohjauksen ja puheterapian yhteistyöllä asiakkaalle etsitään toimiva tapa kommunikoida jonkin AAC-keinon avulla. Asiakkaan ympäristöä tuetaan AAC-keinon käyttöön niin, että asiakkaan mahdollisuus vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun toteutuisivat. Tarvittaessa ohjauksessa tuetaan samalla lapsen/asiakkaan tarkkaavuutta, toiminnanohjausta ja arjen hahmottamista strukturoinnilla ja kuvakommunikaatiolla vahvistaen.