Sanat On Oy

Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus eli neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Se suunnataan asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esim. tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD tai ADD, autismikirjo, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä). Nepsy-valmennuksella tuetaan asiakkaan toimintakykyä arjen tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Nepsy-valmennuksessa harjoitellaan mm. suunnittelukykyä, aloittamisen kykyä, loppuunsaattamisen kykyä, organisointitaitoja ja ajanhallintaa. Valmennuksella tuetaan asiakkaan ymmärrystä erityisvaikeudesta sekä  selitetään ja konkretisoidaan asioita. Käytämme nepsy-valmennuksen perustana ratkaisukeskeisyyden periaatteita, korostaen luovaa ongelmanratkaisua, toiveikkuutta, voimavarakeskeisyyttä ja yhteistyötä. Nepsy-valmennus voi tapahtua asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksessa tai työpaikalla.

 

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta.