Sanat On Oy

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota saa antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

Puheterapian asiakaskunta koostuu lapsista, nuorista ja aikuisista. Puheterapia voi sisältää arviointia, ohjausta, konsultaatiota ja/tai eri pituisia terapiajaksoja. Puheterapiassa käytetään monipuolisesti AAC-keinoja. Suualueen motoriikan ja syömisen kuntouttamisessa työkaluina mm. OPT- ja SOS-feeding menetelmät.  Ensin sanaton, pian sanat on – tavalla tai toisella.

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääosin julkisen terveydenhuollon tai kehitysvammahuollon kautta. Puheterapia voi toteutua joko yksilöterapiana tai pienessä ryhmässä. Olemme KELAn palveluntuottaja. Tuotamme puheterapiapalveluita Kelan avoterapiastandardin mukaisesti.