Sanat On Oy

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota saa antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä.

Puheterapian asiakaskunta koostuu lapsista, nuorista ja aikuisista. Puheterapia voi sisältää arviointia, ohjausta, konsultaatiota ja/tai eri pituisia terapiajaksoja. Puheterapiassa käytetään monipuolisesti AAC-keinoja. Suualueen motoriikan ja syömisen kuntouttamisessa työkaluina mm. OPT- ja SOS-feeding menetelmät.  Ensin sanaton, pian sanat on – tavalla tai toisella.

 

Asiakkaat ohjautuvat puheterapiaan pääosin julkisen terveydenhuollon tai kehitysvammahuollon kautta. Puheterapia voi toteutua joko yksilöterapiana tai pienessä ryhmässä.

Olemme KELAn palveluntuottaja. Kelan vaativan kuntoutuksen terapioissa noudatamme Kelan palvelukuvauksen ehtoja. Tällä hetkellä Kelan vaativan kuntoutuksen terapiapaikat ovat täynnä. Mahdollisista vapautuvista paikoista voit kysyä soittamalla Tarja Kinnuselle puh, 040 573 9605.