Sanat On Oy

Työnohjaus

Työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä. Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä, jonka vaikuttavuus on osoitettu myös tieteellisesti.

Työnohjaus on tavoitteellinen 1-3 vuoden prosessi. Työnohjaus on aina luottamuksellista. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään eri näkökulmia omaan työhön ja työyhteisöön liittyviin  ilmiöihin ja kokemuksiin, etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen kasvun edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan koko prosessin läpi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus on erinomainen työskentelykanava työntekijälle, mutta myös yrittäjälle, esimiehelle tai johtajalle, joka haluaa oppia ja kehittyä työssään. Sanat On Oy:n työnohjaaja Tarja Kinnunen on kahden pitkän koulutuksen kautta pätevöitynyt myös johdon ja esimiesten työnohjaajaksi. Työnohjaus toteutuu pääosin viihtyisissä vastaanottotiloissa Wredenkadulla.