Sanat On Oy

Yritys

Sanat On Oy

Meillä Sanat On Oy:ssä kantavana ajatuksena on tuottaa laadukkaita kommunikaatiopalveluja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa. Uskomme vahvasti yhteistyön kantavaan voimaan, siihen, että yhteinen tulos on paljon enemmän kuin kukaan yksinään toimien saisi aikaiseksi. Kuntoutumisen tietä kuljetetaan yhdessä, yhteisin tavoittein kohti yhteistä päämäärää. Yhteistyössä on voimaa!

Kommunikointia kaikin keinoin, yhdessä, yhteistyössä. Ja tuloksia syntyy.

Keitä me olemme?

Sanat On Oy:n henkilöstöön kuuluvat yrittäjät, Tarja Kinnunen ja Katja Sohlström. Kummallakin on vankka kokemus ja ammattiosaaminen kommunikaatioalalla, joka pysyy yllä, täydentyy ja syventyy jatkuvalla kouluttautumisella.

Tarja Kinnunen

Työstään innostunut puheterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja,  Sanat On Oy:n perustajayrittäjä ja toimitusjohtaja. Ennen Sanat On Oy:tä työkokemusta on kertynyt virkatyöstä julkisessa terveydenhuollossa ja toiminimiyrittäjänä vaativan kuntoutuksen ja työnohjauksen parissa. Kokemusta puheterapiatyöstä on kertynyt yli 20 vuotta.

Puheterapeuttina hän nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen, yhteistyöhön ja asiakkaan lähipiirin mahtiin kuntoutumisen tiellä. Työvuosien aikana vaativan kuntoutuksen osaamista on kertynyt laajalti mm. kehitysvammoista, neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista, neurologisista sairauksista ja erityisvaikeuksista, eri asteisista kielellisistä erityisvaikeuksista, puhemotoriikan ja syömisen pulmista.

Työnohjaajaksi Tarja on pätevöitynyt kahden pitkän koulutuksen kautta. Ensimmäisestä kahden vuoden koulutuksesta hän on valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2009 ja erikoistunut ja valmistunut toisesta kaksivuotisesta koulutuksesta johdon ja esimiestason työnohjaajaksi vuonna 2017.

Tarja vastaa Sanat On Oy:n puheterapia- ja työnohjauspalveluista.

Katja Sohlström

Ammattitaitoinen ja kokenut viittomakielen ja puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, Sanat On Oy:n toinen perustajayrittäjä. Työkokemusta vammaisten tulkkauspalvelusta, viittoma- ja kuvakommunikaation opettamisesta ja ohjaamisesta Katjalla on vuodesta 2008. Työote nojaa vahvaan yhteistyöhön asiakkaan lähi-ihmisten, arkikuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja kuntouttavien terapeuttien kanssa. Katjan käsissä taipuvat käytettävään ja ymmärrettävään muotoon niin kommunikoinnin apuvälineet kuin erilaiset ohjelmistot ja sovellukset.

Katja vastaa Sanat On Oy:n kommunikaatio-ohjauspalveluista, nepsy-valmennuksesta, vammaisten tulkkauspalveluista sekä Widgit Go-, SähköSANOMA-, TAIKE-, Symwriter-, Kerro kuvin- ja Boardmaker- ohjelmistojen koulutuksista.